سوار بر هوی

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من،
بر هوی سوار شو تا خداوند تو را بر هوا سوار کند…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها