معنی تقوا در إتّقوا الله

آیات زیبا, نکته دیدگاهتان را بیان کنید

بعد از ۳۳ سال عمر، بالاخره فهمیدم که معادل دقیق «إتَّقُوا الله» در فارسی چیست و چطور باید آن را ترجمه کرد.

یک مترجم ممکن است آن را «از خدا بترسید» ترجمه کند که به گفته علما، این، معنی صحیح این عبارت نیست. (برنامه سمت خدا، ۱ / ۱۲ / ۹۸) چون قرار نیست ما از خدا بترسیم…

یا یک نفر «از خدا بپرهیزید» ترجمه کند که قرار نیست ما از خدا بپرهیزیم! اینطور برداشت می‌شود که از خدا دوری کنید!

به نظر می‌رسد عبارتی که بهترین معنی «إتَّقُوا الله» را می‌رساند، عبارت غیررسمی و عامیانه ما در زبان فارسی یعنی «خجالت بکشید» است.

بنابراین وقتی در سوره مجادله گفته می‌شود:

إتَّقُوا اللهَ الّذی إلیهِ تُحشَرون…

یعنی از خدایی که پیش او محشور می‌شوید (و او همه ظاهر و باطن و آشکار و نهان شما را می‌داند و بسیار به شما لطف داشته) از او خجالت بکشید

این عبارت همان تأثیر عبارت عربی إتقوا الله را دارد؛ اما چون این عبارت عامیانه است و مثلاً نمی‌توان انتظار داشت در یک ترجمه قرآن رسمی آورده شود، باید گشت و دید آیا می‌توان یک معادل فارسی رسمی برای «خجالت بکشید» پیدا کرد؟

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها