صدای خرد شدن استخوان هایم…

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من،
گناهی مرتکب نشدم مگر اینکه صدای خرد شدن استخوان هایم بر اثر سقوط را به وضوح شنیدم…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها