اگر شیطان وسوسه کرد…

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من، هر گاه شیطان وسوسه کرد که آشغالی را زمین بیندازی، از لج او، آشغالی را از زمین بردار… هر گاه وسوسه کرد چیز حرامی را بخوری، روزه بگیر، هر گاه وسوسه کرد که به چپ نگاه کنی، به راست نگاه کن، اگر وسوسه کرد که به بالا نگاه کنی، به پایین نگاه کن… اگر وسوسه کرد که بایستی، برو، اگر وسوسه کرد که بروی، بیشتر بمان، اگر وسوسه کرد که بنشینی، به پا خیز… و چه تمرینی بهتر از این ها!؟

یک پاسخ به “اگر شیطان وسوسه کرد…”

  1. مهدی گقت:

    حمیدرضا جان سلام کم کم داره ازت خوشم میاد خیلی دوست دارم یه روز ببینمت حیف که خیلی دوریم یا علی التماس دعا فراوان که شدیدا نیازمندم

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها