از خود راضی

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من،
بکوش از خود راضی شوی نه ازخودراضی شوی!

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها