دو زاری

امید نامه, نکته دیدگاهتان را بیان کنید

امید من، دانستن علم یک چیز است و افتادن دوزاری، یک چیز دیگر…

خداوند ممکن است علم را در مغز خیلی ها راه دهد اما ظاهراً فقط پاکان دوزاریشان می افتد…

۲ پاسخ به “دو زاری”

  1. fatemeh گقت:

    چقدر زیادند آدمایی که فقط دونستن و دوزاریشون نیفتاد و چقدر زیادن آدمایی که خیلی از علم ندونستن اما دوزاریشون افتاد!!

  2. _________ گقت:

    آی دمتون گرم آقامهندس

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها