یک روز با برکت

اتفاقات روزانه دیدگاهتان را بیان کنید

الحمد لله، چه روز جالب و عجیبی بود امروز!

یک دل سیر کار و فروش کردیم، یک دل سیر نماز و دعا خواندیم، یک دل سیر بازی کردیم، یک دل سیر خبر خواندیم و مطالعه کردیم، یک دل سیر بالا و پایین پریدیم و ورزش کردیم، یک دل سیر هم خوردیم و هنوز هم وقت هست!

تقریباً هیچ روزی اینقدر با برکت نبود! دارم دیروز را بررسی می‌کنم ببینم دلیل چه بوده!؟

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها