نکته ای مهم برای مترجمان

کتاب‌هایی که می‌خوانم دیدگاهتان را بیان کنید

در حال خواندن کتاب «نگارش فارسی» (دو واحد از واحدهای این ترم در رشته مترجمی زبان انگلیسی). بخشی از کتاب به نکته جالبی اشاره می‌کند:

یکی از مترجمان زبردست (محمد قاضی) می‌گوید: زبان شیرین فارسی چندان که از لحاظ شعر غنی است، از لحاظ نثر بدان پایه غنی نیست و در واقع رکن اساسی ادب فارسی را شعر تشکیل می‌دهد نه نثر… 

وی ادامه می‌دهد: اگر به‌راستی قدرتی در به قالب ریختن مفاهیم خارجی در زبان خودمان نشان می‌دهم، نود درصد آن را مرهون اشعار فراوانی هستم که به سبک‌ها و مفهوم‌های مختلف حفظ بودم و آن اشعار، گنجینه واژگان و اصطلاحات و مفاهیم ادبی را در مغز من غنی کرده‌اند، به طوری که مفهوم، بی‌آنکه تقلای ذهنی زیادی به خرج دهم بر اثر ممارست زیاد در زبان، خود به خود در مغزم به قالب ریخته می‌شود و بر صفحه کاغذ می‌آید

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها