الهی، من من را بکش!

الهی نامه من, خطاطی‌های من دیدگاهتان را بیان کنید

الهی، خسته‌ام، من من را بکش!

آپدیت:

نوشتنش واجب بود!

http://aftabgardan.persiangig.com/img/hamid/man_e_man_ra_bekosh.jpg

تقریباً بد نشد… خودم خوشم آمد!

بعد از این همه تمرین، نوشتمش:

http://aftabgardan.persiangig.com/img/hamid/man_e_man_ra_bekosh_scratch.jpg

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها