کارهایمان از خودمان اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند

نقل قول‌ها (احادیث، روایات و ...) دیدگاهتان را بیان کنید

ما آنقدر درگیر کارهای مختلف می‌شویم که گاهی می‌بینید چند کار را به طور همزمان انجام می‌دهیم و بعد آگاهانه یا ناآگاهانه می‌بینیم که همه کارهایمان از خودمان اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

این، جمله جالبی بود که در این مطلب خواندم:

http://www.mardoman.net//life/spritualexcer/

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها