علت اینکه عده‌ای بزرگ می‌نمایند…

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!

علت اینکه عده‌ای بزرگ می‌نمایند این است که اطرافشان را افراد کوچکی فرا گرفته است… مباد که فریب سرآمدی‌شان را بخوری!

____

* عده‌ای = عده‌ای نالایق

** جمله را از مجموعه کتاب‌های ارزشمند «شما عظیم‌تر از آنی هستید که می‌اندیشید» برداشت کرده‌ام.

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها