توجیه

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!

بدتر از گناه، «توجیه گناه» است.

بدبخت آن کسی که بنشیند برای گناهی که قصد انجامش را دارد، توجیه بیابد…

برخی توجیهات:

– دیگران آنقدر بد هستند که این بدی من در برابر آن‌ها هیچ است!
– شاید صلاح خدا باشد!
– این گناه، بهتر از آن گناه است! اگر این را انجام ندهم، به آن یکی دچار می‌شوم!
– مجبورم!
– …

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها