جشن پایانِ ترمی سخت!

اتفاقات روزانه دیدگاهتان را بیان کنید
​​به مناسبت آخرین روز تدریس در ترم ۹۳۱: هیپیپ هوراااااااااااااااااااااا!! (باورم نمی‌شه من هنوز زنده‌ام!)
photo
از چند دانشگاه به بهانه‌های مختلف گریختم و غلط بکنم دیگر از این غلط‌ها بکنم!!!
finished

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها