روزهای تابستان، شب‌های زمستان

امید نامه, نکاتی برای بچه حزب اللهی‌ها, نکته دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!

شب‌های زمستان، فرصت مناسبی برای نافله‌های شب، و روزهای تابستان فرصت مناسبی برای نافله‌های ظهر و عصر است… فرصت را به خواب و بطالت نگذران…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها