امید من، رقبایت را بر اساس دین و نزولی بچین!

امید نامه, نکته دیدگاهتان را بیان کنید

امید من، در هر کاری رقیبانی خواهی داشت. آن‌ها را بر اساس دین و به صورت نزولی بچین. هر که دین‌دارتر، زرنگ‌تر و با استعدادتر و یاری‌شده‌تر… او که بی‌دین است، با هر مدرک دنیایی که بود، در انتهای لیست جای ده…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها