از یک چیز هرگز ضرر نکردم…

نکته دیدگاهتان را بیان کنید

از یک چیز هرگز ضرر نکردم و آن «راه آمدن با مردم» بود…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها