الهی! ما فقط تو را داریم…

الهی نامه من دیدگاهتان را بیان کنید

الهی! ما فقط تو را داریم… مواظب خودت باش!

(یک الهی طنز از برنامه «قند پهلو» شبکه آموزش – جمعه‌ها شب)

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها