۱۱۰۰

کمی خنده دیدگاهتان را بیان کنید

آنقدری که یکی از نمازگزاران از ابتدا تا انتهای خطبه‌های نماز جمعه با گوشی ۱۱۰۰ش سرگرم بود، من هر کار کردم نتوانستم از آیفون با نزدیک به ۱۰۰ برنامه سرگرمی جور کنم! شرم بر آیفون!!!

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها