چشم‌های انسان عاقل!

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!

یک چشم انسان عاقل «نزدیک بین» است و یک چشم او «دور بین». با آن، حال را می‌نگرد و با این آینده را…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها