امید من، سخت است و آسان…

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من، اگر بدانی زندگی در این دنیا چقدر سخت است، هرگز آرزوی آمدن به دنیا را نمی‌کنی و اگر بدانی پروردگارت چقدر همراهت است و این همراهی چقدر شیرین است، برای آمدن به دنیا لحظه‌شماری می‌کنی…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها