امید من، گناه، بصیرتت را می‌گیرد…

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من، به همان اندازه که گناه کنی قدرت درک گناهان دیگران از تو گرفته می‌شود…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها