عیب دگران بین و یاد خود کن

اعتقادات خاص مذهبی من, نکته دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!
به محض آنکه چشمت به عیب دگری افتاد، عیوب خود را یاد کن.

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها