یا وجیههً عند الله، إشفعی لنا عند الله

خطاطی‌های من یک دیدگاه »

سحر ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۶ است و روز شهادت بانویی که خودش می‌داند ارادت خاصی به او دارم…

سال گذشته برای شهادتش آن خط را نوشتم که خیلی به دلم نشست و امسال هم این را:

چینش حروف را در یکی از پوسترهای طراحان انقلاب دیدم… که البته آن‌ها با فتوشاپ نوشته‌اند و حروف را جابه‌جا کرده‌اند و من با خطاطی و بدون هیچ نوع جابه‌جایی حروف.

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها