صلاح

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!
یادت باشد گاهى باغبان شاخه هاى درخت محبوبش را مى برد تا او بیشتر قد بکشد…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها