غدیر یعنى…

نقل قول‌ها (احادیث، روایات و ...) دیدگاهتان را بیان کنید

این را در عید غدیر جایى خواندم، خوشم آمد، یادداشت کرده بودم که اینجا بنویسم:
غدیر یعنى آن ها که جلوتر از ولایت رفته اند برگردند و آن ها که عقب افتاده اند، خود را برسانند …

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها