نقاط قوت، نقاط ضعف

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!
یادت باشد که “نقاط قوت” تو در دین، براى شیطان بهترین “نقاط ضعف” تو به شمار مى آیند… مراقب خودت باش.

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها