خدا را باور کن تا…

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!
خدا را باور کن (و اطاعتش نما) تا او کنترل ساده‌ترین امور زندگی‌ات را نیز به دست بگیرد!
خدای عظیم حتی خودش را در ضبط ماشینت نیز نشان خواهد داد …
به شرط اینکه چشم‌ها و گوش‌هایت را آنقدر پاک نگاه داشته باشی که ظرفیتش را داشته باشند که او را ببینند و بشنوند …

یک پاسخ به “خدا را باور کن تا…”

 1. مهربانو گقت:

  و خدایی که در این نزدیکی است…
  خدایی که از رگ گردن به ما نزدیک تر است
  گاه آنقدر او را دور و دست نیافتنی می پنداریم
  و گاه پندارمان این است که او ما را نمی بیند و نمی شنود
  حال آن که این ما هستیم که دور می افتیم
  و نمی خواهیم ببینیم و بشنویم…
  وقتی باورمان این باشد که او همواره با ماست
  ان وقت می دانیم هر لحظه او آگاه ست بر احوال ما
  باید هر لحظه بخواهیم تا حالمان بهتر شود…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها