امید من! ساده ترین کارها می توانند پربارترین کارها باشند

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!
– پای صحبت ساده ترین سخنرانان ننشستم مگر اینکه نکته ای آموختم که اگر صدها ساعت مطلب می خواندم بدان نمی رسیدم. سخنان هیچ سخنرانی را نامفید ندان.

– بزرگ ترین نکات را در حین انجام ساده ترین کارها یاد گرفته ام*. هیچ کار ساده ای را نامفید ندان.

_________________
خدا رحمت کند پدر کسی که <پارس خوان> را تولید کرد!! 🙂 معمولاً وقتی یک کار ساده مثل تمیز کردن اتاق یا تصحیح برگه ها و تکالیف دانشجویان و یا کارهای ساده تر را انجام می دهم، مطالبی که بوک-مارک کرده ام را می دهم پارس خوان بخواند یا می زنم یک سخنرانی یا سمینار TED.com پخش شود. اگر بدانید چقدر این لحظات، مفید می گذرد… عاشق کارهای ساده بدون نیاز به پردازش فکری (کارهای ساده) هستم. برخلاف بعضی دانشجوها که فکر می کنند کار ساده در شأن آن والا مقام ها نیست!!

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها