جبران

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من، هرگاه که شیطان زمینت زد، چنان جبران کن که از کرده‌اش پشیمانش کنی! چه می‌دانم، شاید بخواهی چله بگیری و هر شب زیارت عاشورا بخوانی، یا صدقه دهی، یا سوره‌ای را حفظ کنی … و البته شیطان زرنگ است …

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها