خدایا گریه نکن!

نقل قول‌ها (احادیث، روایات و ...), نکته دیدگاهتان را بیان کنید

کودکی در زیر باران، خطاب به خدا:

خدایا! اینقدر گریه نکن! ما قول می‌دیم انسان‌های خوبی بشیم…http://aftab.cc/modules/Forums/images/smiles/icon_cry.gif

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها