امید من!

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

ببین تو را به خدا دانشجوها گاهی چه سؤالاتی می‌پرسند؟

این را می‌گذارم که اگر سؤال شما هم هست به جوابش رسیده باشید.

اول متن پایین را بخوانید، بعد جواب من را:

my-omid

 

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها