ندای زمان!

نقل قول‌ها (احادیث، روایات و ...) دیدگاهتان را بیان کنید

پیامبر(ص):

لیس من یوم الا و هو ینادی: یا ابن آدم : انا خلق جدید، انا حینما تعمل فی علیک شهید فاعمل فی خیرا اشهد لک له ؟ فانی لو مضیت لم ترنی.» و یقول الیل مثل ذلک. ( سیوطی به نقل از حافظ ابو نعیم.)

هیچ روزی نیست مگر اینکه ندا می‌کند: «ای فرزند آدم، من آفریده‌ی جدیدی‌ام و هر گاه که کاری در من می‌کنی گواه و شاهد توام. پس در من کار نیک انجام بده تا به آن کار بر تو گواهی دهم. که اگر بروم دیگر مرا نخواهی دید.»

یکی از کاربران قسمت سی و یکم این سخنرانی‌ها را پیشنهاد کرده که (هر چند که رائفی فعلاً خیلی جوان است اما) بدک نیست… این روایت را آنجا شنیدم.

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها