امید من، خداوند آخرت را ارزان می‌فروشد…

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من وسیله‌ای بهتر از مال برای خرید آخرت نیافتم… خداوند آخرت را حراج کرده است…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها